Giảm thiểu tổn thất là gì? Đặc điểm và cách giảm thiểu tổn thất. (2023)

Lỗ về cơ bản được hiểu là phần chênh lệch nhỏ nhất của thu nhập so với chi phí tương ứng trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức. Giảm thiểu tổn thất là gì? Giải thích quy tắc giảm thiểu tổn thất.

  Ngày càng có nhiều công ty mọc lên. Một doanh nghiệp được coi là kinh doanh thua lỗ khi tổng doanh thu nhỏ hơn tổng chi phí sản xuất kinh doanh. Công ty có thể lấy số vốn tối thiểu để bù lỗ nhưng nếu tình trạng thua lỗ kéo dài và ngày càng nghiêm trọng thì công ty sẽ suy yếu và dẫn đến phá sản.

  mục lục bài viết

  • 1 1. Tổng quan về lỗ:
  • 2 2. Giảm thiểu tổn thất là gì?
  • 3 3. Giải thích nguyên tắc giảm thiểu tổn thất:

  1. Tổng quan về khoảng trống:

  Lỗ về cơ bản được hiểu là phần chênh lệch nhỏ nhất của thu nhập so với chi phí tương ứng trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức.

  Lỗ hay lỗ còn được hiểu là chênh lệch âm và lỗ hay lỗ sẽ xảy ra khi tổng doanh thu của một công ty nhỏ hơn tổng chi phí. Trong ngắn hạn, khi tổng doanh thu của một công ty không đủ để trang trải các chi phí biến đổi, công ty có thể phải rời khỏi thị trường trừ khi coi đó là một tình huống tạm thời. Nếu thu nhập của các công ty như vậy đủ để trang trải chi phí biến đổi và giúp trang trải chi phí, thì các công ty có thể tiếp tục sản xuất mặc dù thua lỗ. Về lâu dài, nếu thu nhập của những cá nhân hoặc tổ chức này vẫn không đủ để trang trải chi phí cố định và chi phí biến đổi, khoản lỗ có thể khiến doanh nghiệp ngừng hoạt động.

  Lãi hoặc lỗ kinh tế là chênh lệch giữa thu nhập mà các cá nhân hoặc tổ chức nhận được từ việc bán hàng và chi phí cơ hội của các yếu tố đầu vào được sử dụng. Khi tính toán lợi nhuận kinh tế, chi phí cơ hội được khấu trừ khỏi thu nhập kiếm được. Chi phí cơ hội được hiểu là lợi nhuận thay thế bị mất do sử dụng các đầu vào đã chọn và kết quả là một người có thể kiếm được lợi nhuận kế toán đáng kể mà không có hoặc có ít lợi ích kinh tế.

  Lãi/lỗ tài chính hữu ích nhất khi so sánh nhiều kết quả và đưa ra quyết định giữa chúng. Điều này đặc biệt đúng và đặc biệt đối với các quyết định có nhiều biến số ảnh hưởng và không ảnh hưởng đến kết quả kế toán. Một quyết định cụ thể có thể dẫn đến lợi nhuận kế toán cao hơn, nhưng sau khi tính đến các biến số khác, lợi nhuận tài chính của một quyết định khác có thể cao hơn.

  Việc thua lỗ cũng là một kết quả tiêu cực trong sản xuất kinh doanh. Để xác định số lỗ, đơn vị kinh doanh phải thực hiện kế toán tài chính kế toán. Việc xác định phần lỗ khi thu nhỏ hơn chi tương ứng trong sản xuất kinh doanh có ý nghĩa trực tiếp và chỉ mang tính chất tương đối. Vì xét về vòng quay vốn, nếu thu bằng với chi tương ứng thì vẫn có thể coi là lỗ.

  Việc xác định thiệt hại cho cá nhân hoặc tổ chức là rất quan trọng trong việc áp dụng nghĩa vụ thuế doanh nghiệp đối với người tham gia kinh doanh. Các công ty cần hiểu đúng về những thiệt hại về sản phẩm của mình để từ đó có những biện pháp cải thiện, tránh tình trạng phá sản của công ty.

  Các công thức lãi và lỗ hiện được sử dụng trong toán học để xác định giá thị trường của một mặt hàng và hiểu mức độ sinh lời của một doanh nghiệp. Mỗi sản phẩm đều có giá thành và giá bán. Dựa trên giá trị của các mức giá cụ thể này, chúng ta có thể tính toán lãi lỗ của một sản phẩm cụ thể từ các công ty này trên thị trường.

  2. Giảm thiểu tổn thất là gì?

  khái niệm về bạnGiảm thiểu tổn thất:

  Giảm thiểu tổn thất về cơ bản được hiểu là mục tiêu ngắn hạn của doanh nghiệp khi doanh nghiệp gặp phải những điều kiện bất lợi của thị trường ngăn cản việc tạo ra lợi nhuận tối đa. Tối đa hóa lợi nhuận hoặc tối thiểu hóa tổn thất cũng yêu cầu công ty sản xuất mức sản lượng mà tại đó chi phí cận biên bằng doanh thu cận biên.

  Ví dụ, một hãng cạnh tranh hoàn hảo sẽ sản xuất sản phẩm. Tuy nhiên, một bất lợi ngắn hạn có thể xảy ra, nghĩa là giá ở mức sản xuất này không đủ để trang trải toàn bộ chi phí trung bình khiến công ty bị thiệt hại. Trong ngắn hạn, hãng sẽ tiếp tục sản xuất sản lượng này cho đến khi giá bán đủ để trang trải chi phí biến đổi trung bình và đóng góp vào chi phí cố định. Việc tiếp tục thua lỗ trong kinh doanh này sẽ buộc công ty phải ngừng hoạt động hoặc phá sản. .

  Giảm thiểu tổn thất cũng được hiểu là một quy tắc nói rằng một công ty giảm thiểu tổn thất kinh tế bằng cách tạo ra sản lượng ngắn hạn bằng với doanh thu cận biên và chi phí cận biên nếu giá thấp hơn tổng chi phí trung bình nhưng lớn hơn tổng chi phí.

  Quy tắc giảm thiểu tổn thất nói chung sẽ áp dụng cho một doanh nghiệp phát sinh tổn thất tài chính ngắn hạn thấp hơn tổng chi phí cố định. Quy tắc giảm thiểu tổn thất không phải là một quy tắc tuyệt đối bởi vì quy tắc giảm thiểu tổn thất chỉ là một giải pháp thay thế mà bất kỳ công ty tối đa hóa lợi nhuận nào cũng có xu hướng tìm kiếm trong điều kiện chi phí, sản xuất và thị trường.

  Từ khái niệm trên, chúng ta có thể thấy các đặc điểm sau của giảm thiểu tổn thất:

  – Thứ nhất: Giảm thiểu thiệt hại là mục tiêu ngắn hạn của doanh nghiệp khi gặp điều kiện thị trường không thuận lợi khó tạo ra lợi nhuận tối đa.

  – Thứ hai: Giảm thiểu mức thua lỗ cũng được hiểu như một quy luật. Quy tắc giảm thiểu tổn thất hiện đang áp dụng cho một doanh nghiệp phát sinh tổn thất kinh tế ngắn hạn dưới tổng chi phí cố định.

  Giảm thiểu tổn thất trong tiếng Anh là gì?

  Thu nhỏ tab trong tiếng Anh là Tabsminimering.

  3. Giải thích nguyên tắc giảm thiểu tổn thất:

  Giảm thiểu tổn thất là một trong ba giải pháp thay thế sản xuất ngắn hạn mà một công ty phải đối mặt. Hai cái còn lại là tối đa hóa lợi nhuận và ngừng sản xuất. Để hiểu rõ hơn về các phương án sản xuất ngắn hạn, chúng ta có thể hiểu như sau:

  P > ATC: Công cụ tối đa hóa lợi nhuận.

  ATC > P > AVC: Tab thu nhỏ.

  P < AVC: Dừng sản xuất.

  Với tối đa hóa lợi nhuận, giá vượt quá chi phí trung bình một lượng bằng với doanh thu cận biên và chi phí cận biên. Trong trường hợp giá vượt quá chi phí trung bình một lượng bằng với doanh thu cận biên và chi phí cận biên, công ty sẽ tạo ra lợi nhuận kinh tế.

  Khi ngừng sản xuất, giá sẽ nhỏ hơn chi phí biến đổi trung bình một lượng bằng với doanh thu cận biên và chi phí cận biên. Trong trường hợp giá thấp hơn chi phí biến đổi trung bình một lượng bằng doanh thu cận biên và chi phí cận biên, hãng sẽ chịu khoản lỗ nhỏ hơn do không sản xuất và chịu khoản lỗ bằng tổng chi phí cố định.

  Trong ngắn hạn, một công ty sẽ phải chịu một khoản chi phí cố định, bất kể cơ sở đó có sản xuất bất kỳ sản phẩm nào hay không. Do đó, chúng tôi thấy rằng nếu giá thị trường giảm xuống dưới tổng chi phí trung bình, bạn phải quyết định xem tổn thất kinh tế khi sản xuất lượng sản lượng bằng doanh thu cận biên và chi phí cận biên lớn hơn hay nhỏ hơn tổn thất kinh tế khi sản lượng dừng lại Ngắn hạn. (tương ứng với tổng chi phí cố định).

  Một tiêu chí quan trọng để xác định liệu tổn thất kinh tế do sản lượng sản xuất bằng với doanh thu cận biên và chi phí cận biên lớn hơn hay nhỏ hơn tổn thất kinh tế do ngừng hoạt động trong thời gian ngắn là giá so với chi phí biến đổi trung bình.

  – Trong trường hợp giá cao hơn chi phí biến đổi trung bình, công ty nhận đủ doanh thu để thanh toán tất cả các chi phí biến đổi cùng với một số chi phí cố định. Do đó, chúng tôi thấy rằng tổn thất kinh tế sẽ nhỏ hơn tổng chi phí cố định. Công ty sản xuất số lượng bằng với doanh thu cận biên và chi phí cận biên sẽ tốt hơn là không sản xuất, không nhận được doanh thu và phải gánh chịu khoản lỗ bằng tổng chi phí cố định.

  – Trong trường hợp giá thấp hơn chi phí biến đổi trung bình, công ty không có đủ doanh thu để trả chi phí biến đổi, ít hơn nhiều so với chi phí cố định. Do đó, chúng tôi thấy rằng tổn thất kinh tế từ hoạt động này lớn hơn tổng chi phí cố định. Tốt hơn là công ty nên ngừng sản xuất trong thời gian ngắn, không sản xuất và đợi cho đến khi giá cao hơn.

   Top Articles
   Latest Posts
   Article information

   Author: Rev. Leonie Wyman

   Last Updated: 18/03/2023

   Views: 6492

   Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

   Reviews: 94% of readers found this page helpful

   Author information

   Name: Rev. Leonie Wyman

   Birthday: 1993-07-01

   Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

   Phone: +22014484519944

   Job: Banking Officer

   Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

   Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.