Nieuwsarchief - Vastgoedfeest (2023)

Op 1 juni tekende Kavel Vastgoed Het Oosterland de eerdere overeenkomst met de gemeente De Ronde Venen. Met deze ondertekening is een belangrijke stap gezet in de realisatie van een nieuwe woonwijk aan de rand van Mijdrecht met maar liefst 795 tot 830 woningen, waarvan minimaal 55% betaalbare huur/koopwoningen. Ook wethouder Huib Zevenhuizen (huisvesting) en Jacco Nieuwstraten van Kavel Vastgoed maakten de start bekend van een fantastisch succesvolle samenwerking met dit bedrijf.

Het oosten
Oosterland is een gebiedsontwikkeling in Mijdrecht, waar het glastuinbouwgebied wordt omgevormd tot woongebied. Het wordt een woonwijk voor jong en oud. Bij het ontwikkelen van de woningen wordt gestreefd naar een gevarieerd woningaanbod dat aansluit bij de levensfasen en woonwensen van deze doelgroepen. Het bijzondere aan deze wijk is dat het gelegen is met veel water en veel groen.

Nieuwsarchief - Vastgoedfeest (1)

Op woensdag 10 mei vierde Gouden Buurten II CV samen met de gemeente Lansingerland, Van Mierlo Bouwprojecten BV en de toekomstige buren de start van de bouw van 72 woningen in fase 1A aan de Gouden Singel. Hiermee is begonnen met de bouw van de eerste fase van het nieuwste kwartaal, de Gouden Singel.

tijd capsules
Na enkele welkomstwoorden van Sander Pieterse (projectmanager Kavel Vastgoed) en een toelichting van een van de architecten en de aannemer, groeven de toekomstige bewoners een persoonlijke tijdcapsule op hun eigen perceel om hun aanwezigheid in deze nieuwe wijk te bestendigen. . Deze tijdcapsules bevatten persoonlijke items zoals foto's, brieven en snuisterijen van persoonlijk belang. Na het graven in de tijdcapsules leerden de toekomstige bewoners hun directe buren kennen tijdens een buurtborrel in evenementencentrum 't Manneke. Deze buurtborrel werd gelanceerd door wethouder Simon Fortuyn, die iedereen welkom heette in het gemeentehuis van Lansingerland.

Dorpse charme en panoramisch uitzicht
De Gouden Singel kenmerkt zich door de ruime opzet, waarbij de oude polderstructuren bewaard zijn gebleven. Hierdoor is er veel ruimte voor groen en water, maar zijn er ook lange zichtlijnen langs bijvoorbeeld de Louis d'Orlaan. Aan de Gouden Singel woon je in verschillende sferen: de intieme straatjes van het dorp zijn bezaaid met een prachtig uitzicht over het water en wuivende rietstengels.

Er is een grote variatie in woningtype, baksteenkleur en toegangsdeuren, waardoor iedere woning zijn eigen herkenbare identiteit heeft. De architecten ontwierpen de woningen aan de Gouden Singel in klassiek Hollandse stijl met oog voor detail en materiaalgebruik. Dit staat garant voor unieke gevels en rijke geveldetails, zoals een grote overstekende goot, sierstenen of erkers.

een duurzame ontwikkeling
Het bijzondere aan de Gouden Singel is dat alle woningen een bodemwarmtepomp hebben en bijna alle woningen zijn voorzien van zonnepanelen. Daarnaast is bij de inrichting van de openbare ruimte veel aandacht besteed aan beweging en begroeiing. Zo ben je in vijf minuten bij het chique Randbolwerk of Groenzoom. Hier kun je heerlijk hardlopen of wandelen langs het water met de hond.

Interesse in een nieuwbouwwoning in fase 1A van de Gouden Singel? Er zijn nog drie beschikbare woningen! Om naar binnen te kijkenwww.goudenbuurten.nl/aanbod.

Gouden Buurten is een integraal onderdeel van de wijk Amvest en Kavel Vastgoedplein.

Nieuwsarchief - Vastgoedfeest (2)
Nieuwsarchief - Vastgoedfeest (3)

Op dinsdag 9 mei 2023 werd er een passeeravond georganiseerd op het gemeentehuis, waar iedereen het Ontwerp Beheersplan en het Beeldkwaliteitsplan kon inzien.

De avond was goed bezocht en iedereen kon vragen stellen over het plan. Het groene karakter van het plan was duidelijk zichtbaar.

Het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zijn naar verwachting eind juni 2023 ter inzage.

Lot Vastgoed B.V. samen met De Ronde Venen ontwikkelt de gemeente een broodnodig hoogwaardig woongebied met respect voor de kwaliteiten van het omringende polderlandschap.

Een rijk aanbod aan waardevolle woningen voor iedereen, van verhuur tot het sociale en middensegment tot appartementen en eengezinswoningen.

Nieuwsarchief - Vastgoedfeest (4)
Nieuwsarchief - Vastgoedfeest (5)

Fase 1 van de Gouden Singel aan De Gouden Buurten in Berkel en Rodenrijs is in volle gang. Voor de eerste twee bouwstromen wordt momenteel op civieltechnisch niveau intensief gewerkt aan de voorbelading en voorbereiding van deze nieuwe woonwijk. Vanuit de lucht zijn de contouren van de wijk in aanbouw al duidelijk zichtbaar.

Op de achtergrond nadert het heien van bouwproces 1a zijn voltooiing. In deze bouwstroom worden 72 woningen gebouwd. Op de voorgrond wordt de voorspanning van bouwstroom 2a weggenomen en wordt de grond bouwrijp gemaakt. Op dit perceel staan ​​35 woningen. In deze fase worden meerdere typologieën uitgevoerd: twee-onder-een-kapwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en drie-onder-een-kapwoningen en eengezinswoningen. Er zijn nog enkele woningen beschikbaar.

Gouden Buurten is een integraal onderdeel van de wijk Amvest en Kavel Vastgoedplein.

Wij bedanken Dijkshoorn Infra voor het beschikbaar stellen van de beelden.

Nieuwsarchief - Vastgoedfeest (6)
Nieuwsarchief - Vastgoedfeest (7)
Nieuwsarchief - Vastgoedfeest (8)

Berkel Golden Quarters in Rodenrijs is daar een prachtig voorbeeld van.integrale gebiedsontwikkeling. Een laag polderlandschap is getransformeerd tot levendige woonbuurten met prachtige openbare ruimtes, intieme straatjes, grachten en singels. In De Gyldne Kvarter, zeggen de buren, is het leven veilig en comfortabel. Kavel Vastgoed heeft als gebiedsregisseur samen met de gemeente Lansingerland en Amvest een belangrijke rol gespeeld in deze ontwikkelopgave. Projectmanager Sander Pietserse beschrijft wat er komt kijken bij het ontwikkelen van integrale gebieden.

Nieuwsarchief - Vastgoedfeest (9)

Om ruimte te maken voor kernkwaliteiten

“De integrale ontwikkeling van het gebied is altijd een co-creatie. Samen met partners stelt hij een masterplan op, ontwikkelt een gebiedsvisie en maakt een beeldkwaliteitsplan. Elk van de samenwerkende partijen laat zijn eigen fundamentele kwaliteiten zien en maakt ruimte voor die van de anderen. Zo komt op basis van onderlinge samenwerking en goede argumenten de beste keuze voor de betreffende opdracht tot stand.”

uitgebreid watersysteem

Barrios Dorados worden uitgevoerd in gebieden met lage waterstanden in de regio. Een prachtige uitdaging om juist daar te bouwen, die de natuur insluit en zich aanpast aan het klimaat. Sander: “Veiligheid bij overstromingen was hier een belangrijk punt. Om dit te waarborgen hebben we het gebied gedeeltelijk opgehoogd. We hebben verbeteringen aan het waterpeil in de openbare ruimte toegestaan, zodat we meer water in het plangebied kunnen bergen. Er is een robuust watersysteem ontwikkeld, waarin we hemelwaterafvoer, woningen en openbare ruimte hebben geïntegreerd. Naast robuust en integraal is het watersysteem ook veilig en beheersbaar. Als bewoners van deze wijken ervaar je de mooie grachten en de groene grachten.”

Nieuwsarchief - Vastgoedfeest (10)
Nieuwsarchief - Vastgoedfeest (11)
Nieuwsarchief - Vastgoedfeest (12)

gaandeweg ontwikkeld

Klimaatslim ontwikkelen betekent ook het tegengaan van hittestress. Sander: "De Gouden Kwartiers zijn groene wijken geworden met zo min mogelijk bezetting. Wanneer je door de woonwijken loopt, ervaar je het overwegend groene en gezellige karakter van de woonomgeving. Kavel Vastgoed heeft altijd voorop gelopen op het gebied van klimaatadaptatie, maar daar hebben we als Gouden Buurten grote stappen in gemaakt.”

Inclusief en circulair karakter

Er is ook rekening gehouden met de behoeften van de lokale flora en fauna. Sander: “Wat is de nestbehoefte van de vogels? Welke planten hebben voldoende voedingswaarden voor de dieren en insecten in de omgeving? Welke planten, struiken en bomen plaats je in de openbare ruimte? Daar hebben we heel bewust over nagedacht.”

Ook voor Kavel Vastgoed is circulariteit een belangrijk criterium. Sander: “We gebruiken ze hier vooral bij het recyclen van aardstromen. Het gebied is deels opgehoogd met HSL-bouwgrond. In de toekomst moeten we ons ook op aarde meer circulair ontwikkelen. Denk aan houtbouw en biobased bouwen.”

Nieuwsarchief - Vastgoedfeest (13)

Inclusief kwartalen

Als we kijken naar de woonfuncties en het wonen in Barrios Dorados, dan zien we veel diversiteit: volkshuisvesting, particuliere woningbouw en koopwoningen in verschillende prijsklassen, scholen, rijtjeshuizen, wandelpaden en fietstochten. fiets, winkels, huisartsenpraktijk en fysio, een zorgcentrum voor ouderen met dementie. Sander: “Dit zijn de dingen die van een wijk een ruim opgezette wijk kunnen maken. De leefomgeving is zo ingericht dat mensen elkaar kunnen vinden. Als gebiedsontwikkelaar dien je ook het welzijn van de bevolking. Ontmoetingen en sociale interactie zijn daarbij belangrijke criteria.”

Meer dan trends volgen

Vanzelfsprekend verbruiken de nieuwe woningen in De Gyldne Kvarter geen gas meer. Dit geldt ook voor sociale huurwoningen. "Voor het lokale bedrijf hebben we nulmeter-appartementen ontwikkeld. Zo dragen we bij aan het verlagen van de woonlasten voor huurders. Als het om de energietransitie gaat, zijn we meer dan alleen trendvolgers. We gebruiken hierbij individuele en collectieve systemen. Wij ontwikkelen woningen met zonnepanelen en warmtepompen die energie opwekken en leveren. We denken aan woningen geïsoleerd van het netwerk: volledig zelfvoorzienend in energie. Bij de concrete keuze laten we ons leiden door trends en de business case. Dat deden we in de Golden Quarters. Dat doen we ook graag voor andere ontwikkelprojecten.”

Zie project

Bouw van de volgende fase.Tuindershofhet is een feit. Onder toeziend oog van wethouder Van Kuppeveld werd de eerste steen gelegd voor deze bijzondere fase. Een bijzonder podium omdat zij naast de 18 koopwoningen ook de start van de bouw van 38 Rondom Wonen huurwoningen vierden. Op Tuindershof is ruimte voor een goede mix van woningtypen voor gezinnen, alleenstaanden en stellen. Eigen- en huurwoningen zijn energiezuinig, architectuurrijk, in een prachtige groene woonomgeving. De woningen zijn ontworpen door Van Manen en gebouwd door bouwbedrijf Waal.

Tuindershof komt tot leven dankzij de samenwerking tussen gemeente Pijnacker-Nootdorp, woningcorporatie Rondom Wonen en de ontwikkelaars BPD | Ontwikkeling van het Bouwfondsgebied, realisatie van Kavel Vastgoed en het project Waaijer. Deze ontwikkelaars werken samen onder de naam Ontwikkelcombinatie Tuindershof.

Og Berkel en Rodenrijs, los contornos de lagouden omtreksteeds meer zichtbaar in het landschap.

In dit deelplan wordt op korte termijn gestart met de bouw van 72 woningen in bouwstroom 1A.

Het wordt een prachtige wijk met veel waterpartijen en groen, royale kavels en weidse vergezichten.

De voorbereidingen voor de bouw zijn bijna afgerond.

De aanleg van riolering en toevoer is afgerond en een groot deel van de waterpartijen is uitgegraven.

Op dit moment worden de nieuwste individuele vloerbronnen geplaatst, waarmee woningen straks duurzaam worden verwarmd en gekoeld.

Gouden Buurten is een ontwikkelgebied en langdurige samenwerking tussen Amvest en Kavel Vastgoed.

Wederom zijn we trots te kunnen melden dat ook onze stagiair Jordan Guijt is afgestudeerd aan zijn opleiding architectuur aan De Haagse Hogeschool.

Jordan deed de afgelopen maanden onderzoek naar de duurzame transitie van beton- naar houtbouw als onderdeel van zijn afstudeerscriptie.

Klimaatverandering dwingt ook de bouwsector tot verandering.

De primaire onderzoeksvraag was: "Wat zijn de technische en procesimplicaties van het gebruik van een primaire houtskeletbouw in vergelijking met beton voor woningen aan de Gouden Singel?"

Jordan voerde uitgebreide haalbaarheidsstudies uit en paste de bevindingen en kennis vervolgens toe op een casestudy.

Op basis van het onderzoek wordt het gebruik van hout voor constructie aanbevolen.

We wensen Jordan het allerbeste voor de toekomst!

Een mijlpaal: wethouder Simon Fortuyn tekent samen met de ontwikkelaars Kavel Vastgoed en Amvest de realisatieovereenkomst voor de ontwikkeling van het laatste deel vanWestpolder-Bolwerk! Het laatste deel van het Westpolder-Bolwerk bestaat uit ruim 320 woningen, direct aan de westzijde van de Randstadrailen.

In 2021 heeft de gemeenteraad besloten dat er meer, vooral betaalbare, woningen mogen worden gebouwd aan de westzijde van het Westpolder-Bolwerk. Door de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer is ook de parkeernorm lager. Daarnaast wordt de huidige P+R met daarop een laag parkeerplaatsen ingericht als parkeerplaats voor meerdere woningen. Op deze manier wordt de beschikbare ruimte optimaal benut, zodat er extra woningen gebouwd kunnen worden.

In de komende periode gaat de ontwikkelaar samen met de architect de nieuwe woningen ontwerpen. Ook dit gebeurt in nauw overleg met de gemeente. Duurzaamheid en lage energiekosten zijn een belangrijk uitgangspunt, samen met de bekende rijke architectuur waar het Gouden Kwartier bekend om staat.

Onderhoud de websiteGouden wijkBlijf op de hoogte voor meer informatie over deze nieuwe ontwikkeling!

Het is bijna tijd! Zaterdag 17 december start de verkoop van fase 2A van de Gouden Singel aan Berkel en Rodenrijs. In deze fase komen 2 ruime eengezinswoningen, 26 fraaie stadswoningen en 7 rijk gedetailleerde eengezinswoningen. Hier woon je in een waterrijke en kindvriendelijke wijk met alle voorzieningen dichtbij. Het grote terrein draagt ​​bij aan het ruimtegevoel in een prachtige wijk met een klassieke uitstraling uit de jaren 30. De woningen zijn standaard voorzien van een bodemwarmtepomp en zonnepanelen.

Bekijk hier het aanbod en meer informatie!
https://www.goudenbuurten.nl/koopwoningen-berkel-en-rodenrijs/gouden-singel/fase-2a/?gclid=EAIaIQobChMI7YP4jYzs-wIVDsh3Ch3BWQRkEAAYASAAEgKl0PD_BwE

Ontwikkeling: Golden Neighbourhoods II, een samenwerking tussen Kavel Vastgoed en Amvest.
Design: Claudia Vostrovsky, Schippers Architects BNA og Van Manen.
Realisering: Van Mierlo Construction & Development.

Lange Kleiweg 50 n
2288 GK Rijswijk
info@kavelvastgoed.nl
070 - 307 74 11

Internetkant:cvr.nl

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated: 14/05/2023

Views: 6802

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.