Waarom valt mijn oudere kat af? 8 redenen om te solliciteren - Dierkeur.nl (2023)

Waarom valt mijn oudere kat af? 8 redenen om te solliciteren - Dierkeur.nl (1)
Waarom valt mijn oudere kat af? 8 redenen om te solliciteren - Dierkeur.nl (2)

De informatie is actueel en bijgewerkt volgens de laatste veterinaire onderzoeken.

Louter informatie "

Als u een oudere kat heeft die aan het afvallen is, maakt u zich waarschijnlijk zorgen om hem. Hoewel gewichtsverlies een normaal teken van veroudering is, kan het wijzen op een gezondheidsprobleem.

Dus welke gezondheidsproblemen kunnen gewichtsverlies bij katten veroorzaken? Hoe kun je je kat helpen in deze moeilijke tijd?

Lees verder om acht mogelijke redenen te leren waarom uw kat gewicht verliest, hoe u de tekenen van deze problemen kunt herkennen en hoe u uw kat kunt helpen een normaal gewicht te behouden.

Waarom valt mijn oudere kat af? 8 redenen om te solliciteren - Dierkeur.nl (3)

De 8 door dierenartsen goedgekeurde redenen waarom oudere katten afvallen

1.Chronische nierziekte (chronische nierziekte)

Chronische nierziekte, ook wel chronische nierziekte (CKD) genoemd, is een veel voorkomende aandoening bij oudere katten; Het vertegenwoordigt een aanhoudend verlies van nierfunctie, wat verschillende gezondheidsproblemen voor uw kat kan veroorzaken. Katten die aan CKD lijden, ervaren een opeenhoping van verschillende schadelijke stoffen in hun bloedbaan, wat leidt tot een aantal problemen, waaronder:

 • Gewichtsverlies
 • lethargie
 • Onvermogen om goed te plassen
 • frequent urineren
 • verhoogde dorst
 • abnormale stofwisseling
 • Gebrek aan eetlust
 • Bloedarmoede
 • Ophoping van zuur in het bloed.

Hoe u uw kat kunt helpen

Helaas is er geen manier om CKD volledig te genezen, dus katten die aan dit probleem lijden, zullen mogelijk nooit volledig herstellen. Maar met de juiste behandeling kan uw kat een enigszins normaal en lang leven leiden.

Behandeling voor CKD omvat doorgaans veranderingen in het dieet en medicijnen om gifstoffen in het bloed van uw kat te minimaliseren.

2.suikerziekte

Een andere veelvoorkomende oorzaak van gewichtsverlies bij oudere katten is diabetes mellitus. Deze aandoening kan katten van elke leeftijd treffen, maar is het meest merkbaar bij oudere katten. Er zijn drie verschillende soorten diabetes mellitus:

 • Typ ik -Dit type is vrij zeldzaam bij katten.
 • Type II —Dit is de meest voorkomende vorm van diabetes bij katten en wordt meestal veroorzaakt door obesitas.
 • Type III —Dit type komt enigszins vaak voor bij katten; Het komt meestal voor als gevolg van hormonale veranderingen in het lichaam van uw kat.

Wanneer een kat diabetes mellitus heeft, is zijn lichaam niet in staat de glucosespiegel te reguleren, wat kan leiden tot verschillende klinische symptomen, waaronder:

 • Gewichtsverlies
 • verhoogde dorst
 • meer plassen
 • verhoogde eetlust
Waarom valt mijn oudere kat af? 8 redenen om te solliciteren - Dierkeur.nl (4)

Hoe u uw kat kunt helpen

Gelukkig is diabetes mellitus een behandelbare aandoening bij katten, hoewel het wel uw vastberadenheid en doorzettingsvermogen vereist. De eerste stap bij het helpen van een kat met diabetes mellitus is om de oorzaak van het probleem aan te pakken.

In de meeste gevallen zal uw dierenarts een verandering in het dieet en insuline-injecties aanbevelen, en u moet de voortgang van uw kat volgen en uw dierenarts raadplegen als er veranderingen optreden.

3.hyperthyreoïdie

Als u onlangs heeft gemerkt dat uw oudere kat gewicht verliest, maar een normale of zelfs verhoogde eetlust heeft, lijdt uw kat mogelijk aan hyperthyreoïdie. Dit is een veel voorkomende aandoening bij katten ouder dan 8 jaar; Het treedt op wanneer de schildklier van uw kat meer schildklierhormoon produceert dan zou moeten.

Veel voorkomende symptomen van hyperthyreoïdie bij katten zijn:

 • verhoogde eetlust
 • Gewichtsverlies
 • Overgeven
 • Diarree
 • hyperactiviteit
 • verhoogde dorst
 • meer plassen
 • ruige bontjas
 • Hypertensie

Deze aandoening ontwikkelt zich geleidelijk, dus het kan moeilijk zijn om alle symptomen op te merken. U moet echter uw kat in de gaten houden en hem naar de dierenarts brengen als u een van hen opmerkt. Hyperthyreoïdie gedurende lange tijd onbehandeld laten, kan leiden tot andere gezondheidsproblemen, zoals hartaandoeningen en hoge bloeddruk, dus het is van cruciaal belang om snel te handelen en uw kat te helpen.

Hoe u uw kat kunt helpen

Uw dierenarts zal een behandeling voor uw kat voorschrijven om zijn hyperthyreoïdie te behandelen, meestal orale medicatie die methimazol bevat. Deze medicijnen kunnen echter bijwerkingen veroorzaken die kunnen leiden tot andere gezondheidsproblemen, dus vergeet niet om gedurende deze periode voorzichtig te zijn en volg het advies van uw dierenarts nauwgezet op.

4.Inflammatoire darmziekte

Als uw oudere kat aan het afvallen is, heeft ze mogelijk een inflammatoire darmaandoening. Deze aandoening komt vaak voor bij oudere katten en beïnvloedt het maag-darmkanaal van uw kat, waardoor ontstekingen en irritatie ontstaan. Dit zorgt ervoor dat de maagdarmwanden van uw kat dikker worden en het vermogen verliezen om voedsel goed te absorberen en te verteren.

Er is nog steeds geen bewijs voor de oorzaak van inflammatoire darmaandoeningen, hoewel de meeste mensen denken dat deze aandoening optreedt wanneer er een abnormale situatie bij uw kat is:

 • Kost
 • Half
 • Bacteriële populatie in de darm
 • immuunsysteem

Wanneer een kat lijdt aan inflammatoire darmaandoeningen, zullen ze waarschijnlijk de volgende symptomen ervaren:

 • Gewichtsverlies
 • Overgeven
 • Diarree
 • lethargie
 • bloederige ontlasting
 • Verminderde eetlust

Omdat de tekenen van deze gezondheidstoestand vergelijkbaar zijn met veel andere gezondheidsproblemen bij katten, is het het beste om uw dierenarts te raadplegen als u er een opmerkt, zodat uw kat verdere tests kan ondergaan.

Waarom valt mijn oudere kat af? 8 redenen om te solliciteren - Dierkeur.nl (5)

Hoe u uw kat kunt helpen

Als uw kat aan deze ziekte lijdt, zal uw dierenarts waarschijnlijk medicijnen voorschrijven en u vragen het dieet van uw kat te veranderen. Sommige katten kunnen corticosteroïdbehandelingen nodig hebben als andere medicijnen niet werken.

5.tandheelkundige ziekte

Een ander veel voorkomend probleem dat kan leiden tot gewichtsverlies bij oudere katten is tandziekte. Veelvoorkomende variaties zijn:

 • Gingivitis
 • tandvleesziekte
 • tedere absorptie

Het probleem met het opmerken van tandziekte bij uw kat is dat het meestal geen tekenen vertoont die u goed kunt volgen. Sommige katten met gebitsproblemen zullen echter tekenen vertonen zoals:

 • Schud je hoofd
 • kaak geluid
 • Ongemak of onwil om te eten
 • overmatige speekselafscheiding
 • Moeite met kauwen met een voorkeur voor natvoer
 • Gewichtsverlies
 • Halitose

Hoe u uw kat kunt helpen

Als uw kat aan een gebitsziekte lijdt, moet u hem voor een veterinaire controle meenemen om te bepalen met welke soort u te maken heeft. Gelukkig kunnen de meeste gebitsproblemen bij katten gemakkelijk worden behandeld met de juiste medicatie.

6.Kanker

Het is gebruikelijk dat veel oudere katten gewichtsverlies ervaren als gevolg van kanker, en er zijn verschillende soorten die uw kat kan hebben. Dit type gezondheidsprobleem komt vooral veel voor bij oudere katten.

Lymfoom is de meest voorkomende vorm van kanker bij katten en vertoont verschillende klinische symptomen, waaronder:

 • Gewichtsverlies
 • Overgeven
 • Anorexia
 • Diarree

Een andere veel voorkomende vorm van kanker bij katten, plaveiselcelcarcinoom, heeft vergelijkbare symptomen, waaronder:

 • Ongemak
 • Gewichtsverlies
 • overmatige speekselafscheiding
 • zwelling van de kaak
 • bloeden in de mond
 • Halitose
Waarom valt mijn oudere kat af? 8 redenen om te solliciteren - Dierkeur.nl (6)

Hoe u uw kat kunt helpen

Als uw dierenarts bevestigt dat uw kat kanker heeft, zal hij bepalen welk type behandeling voor uw kat beschikbaar is. Elk type kanker is anders, dus de behandeling zal afhangen van wat uw kat heeft en van het ontwikkelingsstadium.

7.Artritis

Een veel voorkomende aandoening die oudere katten treft en uiteindelijk tot gewichtsverlies kan leiden, is artritis. Deze degeneratieve aandoening veroorzaakt gewrichtspijn en maakt het ongemakkelijk om te bewegen.

Veel voorkomende symptomen van artritis bij katten zijn:

 • Gewichtsverlies
 • Verminderde eetlust
 • Moeite met bewegen en lopen
 • Verminderd activiteitenniveau
 • gewrichtspijn
 • Stijfheid in benen en lichaam.

Als u vermoedt dat uw kat artritis heeft, kunt u het beste uw dierenarts bezoeken voor verder onderzoek en mogelijke behandelingsopties.

Hoe u uw kat kunt helpen

Helaas is er geen remedie voor katachtige artritis. U kunt uw kat echter helpen en het leven een beetje gemakkelijker maken door veranderingen in de omgeving en het dieet aan te brengen. Je zult in staat zijn om hun pijn te verzachten en hun leven comfortabeler te maken.

8.pancreatitis

Als u merkt dat uw oudere kat plotseling is afgevallen, heeft ze mogelijk pancreatitis. Er zijn twee verschillende soorten pancreatitis die uw kat kan ervaren:

Katten die lijden aan pancreatitis zullen de volgende symptomen ervaren:

 • Gewichtsverlies
 • Verminderde eetlust
 • misselijkheid
 • Overgeven
 • lethargie
 • lage lichaamstemperatuur
 • Diarree
 • uitdroging
 • Masa abdominale opmerkelijk
 • Buikpijn
Waarom valt mijn oudere kat af? 8 redenen om te solliciteren - Dierkeur.nl (7)

Hoe u uw kat kunt helpen

De behandeling van pancreatitis hangt af van de ernst van de aandoening. De behandeling richt zich op het beheersen van uitdroging, misselijkheid, pijn en voeding.

Doorgaans zal uw dierenarts ondersteuning voor vocht en hydratatie, anti-misselijkheid en voedingsondersteuning voorschrijven. In geval van bijkomende ziekte, ontstekingsremmers, pijnstillers en antibiotica. Sommige katten met deze aandoening kunnen een paar dagen in het ziekenhuis worden opgenomen om IV-vloeistoffen en medicijnen te krijgen.

Waarom valt mijn oudere kat af? 8 redenen om te solliciteren - Dierkeur.nl (8)

Conclusie

Als u plotseling gewichtsverlies bij uw oudere kat opmerkt, raak dan niet in paniek. Blijf in plaats daarvan kalm en zoek naar andere tekenen dat uw kat een bepaald gezondheidsprobleem heeft. Soms is het gewichtsverlies van uw kat slechts een normale bijwerking van het ouder worden, terwijl uw kat soms een probleem heeft en medische hulp nodig heeft om op normaal gewicht te blijven.

Uitgelicht beeldcredits: Benchamaporn Kanlapungha, Shutterstock

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated: 17/03/2023

Views: 6518

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.